ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποίηση Ημερίδας για τις Προκλήσεις και ευκαιρίες στο ενεργειακό δίκτυο της Κύπρου: Αποθήκευση ενέργειας – Mικροδίκτυα – Kανόνες αγοράς ηλεκτρισμού

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), πραγματοποίησε στις 28 Νοεμβρίου 2018 διάλεξη με θέμα την «Προκλήσεις και ευκαιρίες στο ενεργειακό δίκτυο της Κύπρου:
Αποθήκευση ενέργειας – Mικροδίκτυα – Kανόνες αγοράς ηλεκτρισμού».

Η Ημερίδα επικεντρώθηκε στην έννοια των μικροδικτύων, των ενεργειακών κοινοτήτων, τη λειτουργία του δικτύου με την ένταξη τους στην αγορά ηλεκτρισμού, καθώς και την ισχύουσα ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη και Κύπρο.
Ο Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου, Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, αναφέρθηκε εκτενέστερα στο θέμα των συστατικών στοιχείων ενός μικροδικτύου και πώς αυτά επενεργούν για την αποτελεσματική σύνδεση τους και τη λειτουργία διεσπαρμένων στοιχείων παραγωγής, σύμφωνα με τη νέα Οδηγία για ενεργειακές κοινότητες.
Ακολούθως, ο κ. Ντίνος Χαραλαμπίδης από το Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, παρουσίασε τις προκλήσεις λειτουργίας του συστήματος λόγω ΑΠΕ και επερχόμενου ανοίγματος της αγοράς, ενώ έκανε επίσης αναφορά σε τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και στους κανόνες αγοράς και αποθήκευσης.
Τέλος ο κ. Βασίλειος Μαχαμίντ από το Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, ανέπτυξε το θέμα της Αγοράς Ηλεκτρισμού και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι της Ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης και τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς και άλλα σχετικά θέματα όπως το Net Pool Model, η Προθεσμιακή Αγορά, η Προ ημερήσια αγορά και η εξισορρόπηση Πραγματικού χρόνου.
Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από την Ημερίδα.

Μικροδίκτυα και ενεργειακές κοινότητες Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου

Λειτουργία Δικτύου με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά ηλεκτρισμού κ. Ντίνος Χαραλαμπίδης

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Βασίλης Μαχαμίντ