ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα :  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα  9.10 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.20 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.10 π.μ. Θέμα: – Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 2. Ο περί της Ρύθμισηε της Αγοράς...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στις 9.20 π.μ. Θέμα:  Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της νομοθεσίας »Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» που ρυθμίζει ζητήματα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάννη  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8.45 π.μ. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το επιτρεπόμενο όριο βάρους το οποίο δικαιούνται να μεταφέρουν βαρέα φορτηγά και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 3. ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Οκτωβρίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 11.10 π.μ. Θέμα: Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. Θέμα:  Τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις εγκαταστάεις πάρκων φωτοβολταικών Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Φάνος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης        
1 2 3 4 16