ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.05 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018 2. Οι περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.15 μ.μ. Θέμα : Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων 1η Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και Έργων Παρασκευή 1η  Ιουνίου 2018 Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 29 Μαίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 29 Μαίου 2018 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: 1. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 29 Μαϊου 2018 και ώρα 9.05 π.μ. Θέμα: Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωποι ΟΕΒ: Ανθή Χαραλάμπους...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 23 Μαρτίου, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 23 Μαρτίου, 2018 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα – Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ -Χρίστια Αλεξάνδρου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 9 Μαίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 9 Μαίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: – Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 – Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 – Οι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Μαίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 8 Μαίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: – Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πορεία υλοποίησης του Ευρωπαικού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 8 Μαίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 8 Μαίου 2018 Θέματα: – Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017 – Ο ρόλος, οι αρμοδιότητεσ και οι δράσεις των Εμπορικών Ακολούθων και αξιολόγηση της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 8.15 π.μ. Θέμα:  1. Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τον τομέα   ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 24 Απριλίου, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Οι περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 18 Απριλίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 Θέματα: Ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 27 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 Θέμα: Το πρόβλημα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 28 Μαρτίου, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το φαινόμενο της σκόνης και της ρύπανσης που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. Εκπρόσωπος ΟΕΒ:...
1 2 3 4 14