ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.05 π.μ. Θέμα: 1. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Τροποποιητικός Αρ.3  Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί    

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Οι περί προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτηρίων) Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί    

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018. Ο περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος του 2018. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτήρων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμοί...

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισησης του. Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Γιώργος Χ»Καλλής  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – θα ορισθεί  
1 2 3 4 18