ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ενημέρωση για νέα σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πραγματοποίησε στις 17 και 18 Ιουλίου 2018 ημερίδες σε Λεμεσό και Λευκωσία αντίστοιχα με θέμα τα νέα σχέδια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για ιδία κατανάλωση.

Σκοπός των διαλέξεων ήταν η ενημέρωση των μελών της ΟΕΒ, της υπόλοιπης επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, για τις πρόνοιες των σχεδίων Net Metering και Net Billing του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση.

IMG_5973

Η ΟΕΒ είχε προσκεκλημένους ομιλητές τους κ. Αλέξανδρο Στυλιανίδη και κ. Γιώργο Παρτασίδη από την Υπηρεσία Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι οποίοι ανέλυσαν τις πρόνοιες των νέων σχεδίων. Ακολούθως ο κ. Φάνος Καραντώνης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) προχώρησε σε ανάλυση παραδειγμάτων υπολογισμού ενέργειας, κόστους και οφέλους από την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες πιο κάτω:

Παρουσίαση Υπηρεσίας Ενέργειας

Παρουσίαση ΣΕΑΠΕΚ