ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τελευταία Νέα

Εγκύκλιος Αριθμός 588: Διάταγμα Αρ. 21 του Υπ. Υγείας

Εγκύκλιος Αριθμός 588 Διάταγμα Αρ. 21 του Υπ. Υγείας     Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνει τα μέλη της ότι ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α),...

Σχέδια Χορηγιών από το Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει για το Πρόγραμμα της Ε.Ε. με τον τίτλο «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α «Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας, Ανάπτυξης 2021-2027», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε....

Εισαγωγές στην Ε.Ε. πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα και ορισμένων υφασμάτων

Επισυνάπτεται ενημέρωση από το Τμήμα Τελωνείων για τα πιο κάτω θέματα που αφορούν εισαγωγές στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες: Επιβολή από την Ε.Ε. προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα,...

Χαιρετισμός του Προέδρου ΟΕΒ στο “All Things Energy Forum”

Πραγματοποιείται από τις 2 μέχρι 4 Ιουνίου 2021, το All Things Energy Forum ένα μεγάλο ψηφιακό φόρουμ που ενώνει τους παραγωγούς ενέργειας, τους καταναλωτές και τους κυβερνητικούς φορείς ώστε να εξετάσουν την ενεργειακή μετάβαση, παράλληλα...

Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της, ότι από τις 03 Ιουλίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, η Οδηγία 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των...

Εισαγωγή Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής

Επισυνάπτεται επιστολή του Τμήματος Γεωργίας με θέμα τον έλεγχο των προϊόντων βιολογικής παραγωγής πριν από την εισαγωγή και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά.  

Εγκύλιος Αριθμός 587: Πρωτόκολλο για την επανεκκίνηση εστίασης COVID-19

Εγκύλιος Αριθμός 587 Πρωτόκολλο για την επανεκκίνηση εστίασης COVID-19 Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την 1η Ιουνίου Πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρει τα εξής: Επιτρέπεται η λειτουργία...

Υπηρεσία Export Helpdesk (EHD)

Η Υπηρεσία Export Helpdesk (EHD) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2015 με στόχο την προώθηση των εξαγωγών των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της εξεύρεσης συνεργατών (εισαγωγέων), αξιοποιώντας κυρίως...

Η ΟΕΒ στηρίζει την προσβασιμότητα για όλους

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στηρίζει την εκστρατεία ‘Προσβασιμότητας για όλους – Κοινωνία χωρίς εμπόδια’ που διοργανώνει η Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), μέλος της ΟΕΒ. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των...

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα για το Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Κυκλική Οικονομία για στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετέχει στο πρόγραμμα Hotels4Climate στα πλαίσια του οποίου διοργανώνεται δωρεάν διήμερο Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ανάπτυξης δεξιοτήτων διάρκειας 14 ωρών σε θέματα κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα. Στόχος των εργαστηρίων...

Εγκύκλιος Αρ. 586: To περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 20) του 2021

Εγκύκλιος Αρ. 586 To περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 20) του 2021   Αυτούσιο το Διάταγμα είναι διαθέσιμο εδώ.   Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνει...

Πρακτική Εξάσκηση Μαθητών Τεχνικών Σχολών στη Βιομηχανία

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί τη μέση τεχνική εκπαίδευση εκ των βασικών συντελεστών για προσέλκυση νέων στα τεχνικά επαγγέλματα και βασικό παράγοντα στη μείωση της έλλειψης τεχνικού εργατικού δυναμικού στην Κύπρο. Μέσα στις...

Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας προσκαλεί σε διαδικτυακή παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 4.00-5.00 μ.μ. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Γενικός Διευθυντής...

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων σε Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος της ΟΕΒ με θέμα τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων σε Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση που ανακοίνωησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Εγκύκλιος αφορά πιο κάτω Σχέδια: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για...

Επιβολή Δασμών για Εισαγωγές στην Ε.Ε.

Πληροφορείστε ότι σύμφωνα με ενημέρωση της ΟΕΒ από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, η Ε.Ε. προτίθεται να επιβάλει δασμούς anti-dumping για εισαγωγές στην Ε.Ε των πιο κάτω προϊόντων: Κόντρα πλακέ σημύδας» (birch plywood), καταγωγής...
1 2 3 4 5 171