ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 7 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 7 Ιουλίου, 2017 και ώρα 8.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 20 Ιουνίου και ώρα 9:00 π.μ   Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις νέες διατιμήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 2. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6 Ιουνίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 6 Ιουνίου, 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Θέμα: (α) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για τη βιωσιμότητα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 12 Ιουνίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 μ. Θέμα: Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 6 Ιουνίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:35 π.μ. και 10:20 π.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασησ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 29 Μαίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 29 Μαίου και ώρα 9.30 π.μ. και 3.20 μ.μ Θέματα: 1. ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016 2. ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 29 Μαίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 29 Μαίου και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 24 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 24 Μαίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017   Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 23 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 23 Μαίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 23 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 23 Μαίου 2017 και ώρα 8.45 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις ενέργειες που έχουν γίνει απο την εκτελεστική εξουσία...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 22 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 22 Μαίου 2017 και ώρα 2.45 μ.μ. Θέμα: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 23 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων Τρίτη 23 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προιόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 18 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιτικός) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάνη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 16 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 16 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ Θέμα: Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου, για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών, στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...
1 16 17 18 19 20 26