elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Συνέντευξη του κου Αντώνη Αντωνίου, Προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ενέργειας (Μέλος ΟΕΒ), που δημοσιεύτηκε τη Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 στο διαδικτυακή πύλη Energy News.
Πλαφόν στο τέλος για ΑΠΕ ζητούν οι βιομηχανίες που στηρίζουν την οικονομία 
Σε ένα ποσοστό της τάξης του 55% αναλογεί η συνεισφορά των μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, της ομάδας που ποικιλοτρόπως στηρίζει την κυπριακή οικονομία. Την ίδια στιγμή, σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία 2.150 βαριές βιομηχανίες εξαιρούνται των τελών ΑΠΕ και επιπλέον, στους λοιπούς μεγάλους καταναλωτές, υπάρχει πρόνοια για χρέωση μόνο 15% του πράσινου τέλους.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ενέργειας Αντώνης Αντωνίου, στόχος τους είναι η διασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών και ρυθμιστικού πλαισίου στην αγορά παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


Κύριε Αντωνίου αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τον Σύνδεσμο Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πότε ιδρύθηκε και ποιος ο σκοπός του;

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδρύθηκε επίσημα στις 24 Οκτωβρίου 2016. Είχαν διενεργηθεί προκαταρκτικές συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος είναι να αναδείξει τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις στην Κύπρο που καταναλώνουν μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας ή/και άλλων χρεώσεων που συνδέονται με αυτήν. Επίσης, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών περιλαμβανομένου του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου στην αγορά παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, η προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος ώστε οι καταναλωτές να προμηθεύονται και να χρεώνονται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Πως αντιμετωπίζετε την εισήγηση για αναθεώρηση του τέλους προς το Ειδικό Ταμείο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας;

Ως Σύνδεσμος, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία και επιβαλλόμενη η στήριξη της βιομηχανίας του τόπου, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική με τον καθορισμό ανώτατου ορίου τελών (threshold) για το πράσινο τέλος ή/και κλάσμα του τέλους ανάλογα με τη βιομηχανία.

Σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως στη Γερμανία, 2.150 βαριές βιομηχανίες εξαιρούνται των τελών ΑΠΕ και επιπλέον, στους λοιπούς μεγάλους καταναλωτές, υπάρχει πρόνοια για χρέωση μόνο 15% του πράσινου τέλους.

Ως μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζουμε οικονομικά το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ κατά 55%. Η κατανάλωση στο σύνολο των γραφειακών, κρατικών/ημικρατικών μονάδων και κατοικιών, αντιστοιχεί περίπου στο 45% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο 55% καταναλώνεται από ανάγκες σε γεωργοκτηνοτροφικές, εμπορικές, τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες. Σε αυτές υπάρχουν διάφορες διατιμήσεις στη χρέωση ηλεκτρισμού, αναλόγως της τάσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά, η οποία μειώνει και την απώλεια.

Εξηγείστε μας πως θα λειτουργούσε το πλαφόν για τους μεγάλους που έχετε εισηγηθεί και πως αυτό δεν θα επιβάρυνε άλλες ομάδες καταναλωτών;


Αυτό που εισηγούμαστε είναι όπως οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, συνεισφέρουν στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ με ένα πάγιο ποσό τον χρόνο π.χ. 100.000 ευρώ. Η Κύπρος είναι από τα λίγα κράτη μέλη που μέχρι σήμερα δεν έχει στηρίξει τις ΑΠΕ και ΕΞΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό και όλα τα έσοδα προέρχονται από το τέλος κατανάλωσης.

Η υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και το νέο νομοσχέδιο δεν μεταχειρίζεται το ίδιο όλους τους καταναλωτές και ειδικότερα τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιβαρύνονται με δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος.

Θα μπορούσαν οι μεγάλοι καταναλωτές να γίνουν παραγωγοί ενέργειας και έτσι να επωφεληθεί τόσο η τσέπη τους όσο και το περιβάλλον;


Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αυτό είναι εφικτό, νοουμένου ότι υπάρχουν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων από τα Μέλη μας.

Τι περιμένετε από τις υπο διαμόρφωση διατιμήσεις κατανάλωσης ηλεκτρισμού;

Αναμένουμε πως τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα επιφέρουν ένα πιο δίκαιο καθεστώς διατιμήσεων για όλους τους καταναλωτές. Από μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, έχει προσδιορισθεί το μερίδιο του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος παραγωγής των διαφόρων προϊόντων. Τα ευρήματα των μελετών αυτών δείχνουν ότι ορισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι, είναι ευαίσθητοι στην αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς ειδικό καθεστώς διατιμήσεων, η παραγωγή αυτών των προϊόντων δεν θα είναι επικερδής και οι εγκαταστάσεις παραγωγής θα αναγκαστούν να κλείσουν αργά ή γρήγορα.

Πως βλέπετε το μέλλον κα ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχο για το σύνδεσμο;


Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα μέλη μας να ανταπεξέλθουμε στις νέες οικονομικές προκλήσεις, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα μας και διασφαλίζοντας την ανάπτυξη, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Related Posts