elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μήνυμα του νέου Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ προς όλα τα Μέλη

Προς Όλα τα Μέλη  

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όπως πιθανόν ήδη γνωρίζετε, σε πρόσφατη συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ με ομόφωνη απόφαση διόρισε τον Κώστα Χριστοφίδη στην θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και τον υποφαινόμενο στην θέση του Γενικού Διευθυντή με ισχύ από σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2016.

Η ιδιαίτερα τιμητική αυτή απόφαση, εναποθέτει στους ώμους μας την βαριά ευθύνη να οδηγήσουμε την Οργάνωση του εργοδοτικού και επιχειρηματικού κόσμου στην επιτέλεση του ιστορικού της ρόλου. Έχοντας λάβει σαφή εντολή συλλογικότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων μας, επιδίωξη μας δεν είναι μόνο η διαχείριση των προκλήσεων αλλά και η ανάπτυξη των προοπτικών και η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η ταραγμένη περίοδος από την οποία διέρχεται η οικονομία.

Διακατέχομαι από δέος μπροστά στο έργο που μας περιμένει, αλλά και από ατσάλινη αποφασιστικότητα να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας και να δικαιώσω τις προσδοκίες σας. Να συνεχίσω να κάνω με διαφορετικό ρόλο και με ανανεωμένη διάθεση, αλλά πάντοτε με τον ίδιο ζήλο, αυτό που έμαθα να κάνω επί ένα τέταρτο του αιώνα: Να υπερασπίζομαι και να προωθώ τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του υπέροχου αυτού τμήματος των παραγωγικών δυνάμεων, ίσως της μοναδικής πραγματικής ελπίδας αυτού του τόπου για πρόοδο και προκοπή.

Στην πρώτη αυτή επικοινωνία μου μαζί σας, θέλω να παραθέσω το περίγραμμα των προτεραιοτήτων και των βασικών μας επιδιώξεων. Στην διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα συλλογικά μας όργανα, και σε πλήρη διαβούλευση με τους Εργοδοτικούς Συνδέσμους και τις επιχειρήσεις – απ’ ευθείας Μέλη της ΟΕΒ, οι προτεραιότητες θα ιεραρχηθούν, θα ενταχθούν σε στρατηγικό προγραμματισμό και θα αναπτυχθούν σταδιακά με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Οι βασικοί λοιπόν στόχοι στο ξεκίνημα της νέας φάσης, με βάση και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ, είναι οι εξής:

(α) Αποκατάσταση της εικόνας του επιχειρηματία και ανάκτηση του σεβασμού που αξίζει μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Έχουμε χρέος να βοηθήσουμε την κοινή γνώμη και τα κέντρα λήψης αποφάσεων να αντιληφθούν ότι χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πρόοδος ούτε ευημερία για κανένα.

(β) Σε συνεργασία με τις Τράπεζες, τον Συνεργατισμό και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενίσχυση των προσπαθειών απομόχλευσης των επιχειρήσεων και βελτίωση του ρυθμού μείωσης των δανειστικών επιτοκίων, ιδιαίτερα των επιχειρηματικών.

(γ) Ενίσχυση των προσπαθειών πλήρους σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, με ενεργό υποστήριξη των αναδιαρθρώσεων των επιχειρηματικών δανείων και μεγαλύτερη ευελιξία εκ μέρους των τραπεζών για δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

(δ) Αντιμετώπιση της ανεργίας με ενθάρρυνση των μικρών και μεγάλων επενδύσεων, με έμπρακτη ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κυπριακών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές (Αραβικές Χώρες, Βαλκάνια κλπ) αλλά και σε αναδυόμενες αγορές όπως το Ιράν και άλλες χώρες της εγγύς ανατολής.

(ε) Βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με κατάργηση των στρεβλώσεων στην κατανομή των δημόσιων δαπανών, σύνδεση των σχολών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

(στ) Στενή παρακολούθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της υλοποίησης των στόχων παραγωγής πρωτογενών πλεονασμάτων, ταυτόχρονα με την διεύρυνση των αναπτυξιακών δαπανών.

(ζ) Συνετή διαχείριση της (εύθραυστης) σταθεροποίησης της οικονομίας, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εργατικών απαιτήσεων για αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων στα προ της κρίσεως επίπεδα.

(η) Επανάκτηση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων:

• Εκσυγχρονισμός του Δημόσιου τομέα και σμίκρυνση του κρατικού μισθολογίου,
• εμπέδωση των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα),
• βέλτιστη αξιοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου με αποκλειστικό ή κύριο μέτοχο το Κράτος,
• ορθολογική αναδιάρθρωση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• εφαρμογή αποτελεσματικού εθνικού συστήματος υγείας,
• ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.
(θ) Εκ βάθρων ανασχεδιασμός του συνταξιοδοτικού συστήματος,
• με δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων εθνικών πόρων ανάμεσα σε συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
• με ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών
• με διασφάλιση της βιωσιμότητας του εθνικού συνταξιοδοτικού σχεδίου και την βελτίωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(ι) Διεκδίκηση και διασφάλιση διευκολύνσεων αποπληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε ΦΠΑ, Φόρο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

(ια) Εισαγωγή από μέρους του Κράτους πρακτικών μέτρων και ουσιαστικών κινήτρων για αιμοδότηση της αγοράς.

(ιβ) Αποτύπωση των προκλήσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί ο επιχειρηματικός κόσμος σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού προβλήματος και κατάλληλη προετοιμασία για αξιοποίηση των ευκαιριών και ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών παρενεργειών στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, των υποδομών μας και των στρατηγικών μας επενδύσεων σε μια επανενωμένη πατρίδα.

(ιγ) Επικέντρωση της προσοχής στις ανάγκες των βασικών τομέων της οικονομίας μας, λεπτομέρειες επί των οποίων εμπεριέχονται σε ολοκληρωμένο υπόμνημα που ετοίμασε η ΟΕΒ και υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όλες οι πιο πάνω επιδιώξεις, σταδιακά και συγκροτημένα θα υλοποιούνται με την ενεργό δράση των επί μέρους Επιτροπών που απαρτίζονται από Μέλη του ΔΣ και άλλα εκλεχτά στελέχη της οικονομίας, και οι οποίες έχουν συσταθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή με εντολή να προβαίνουν σε ενδελεχή επεξεργασία και προώθηση των θεμάτων της αρμοδιότητας τους.

Αγαπητά Μέλη,

Εσείς, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ξέρετε ότι ο δρόμος της δημιουργίας και της προόδου είναι ανηφορικός, γεμάτος κινδύνους και απειλές, κακοτράχαλος, συχνά επώδυνος και κάποτε μοιραίος. Όμως επίσης γνωρίζετε, ότι κανένας άλλος δρόμος δεν είναι τόσο συναρπαστικός, τόσο όμορφος και ανταποδοτικός όσο ο δρόμος του «επιχειρείν».

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποστολή και στόχο έχει να υποβοηθά και να ενισχύει τους σχεδιασμούς και τις δράσεις σας, να στηρίζει τις επιδιώξεις σας και μαζί σας να ανοίγει νέους δρόμους, προχωρώντας με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Σήμερα ξεκινά για μένα και τους συνεργάτες μου μια δύσκολη διαδρομή. Είμαι όμως απόλυτα σίγουρος ότι με την βοήθεια του Θεού, την καθοδήγηση του Προέδρου και των συλλογικών οργάνων της ΟΕΒ, την στήριξη των επιχειρήσεων και Συνδέσμων Μελών και την αφοσίωση της καταπληκτικής ομάδας που στελεχώνει την Γραμματεία της ΟΕΒ, η αποστολή μας θα επιτελεστεί στο έπακρο.

Με εκτίμηση,

ΜΙΧΑΛΗΣ ANTΩΝΙΟΥ
Γενικός Διευθυντής

Related Posts