elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινό Ανακοινωθέν και Επιστολή* ΟΕΒ – ΚΕΒΕ

Σε συνέχεια των δηλώσεων του Δημάρχου Πάφου κ. Φ. Φαίδωνος στην εκπομπή του ΡΙΚ “Από Μέρα σε Μέρα” (Πέμπτη 24 Μαρτίου) η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) έχουν εκδόσει το ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν:

“Απορρίπτουμε απερίφραστα τα λεγόμενα και υπονοούμενα του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνος και τον καλούμε σε δημόσια απολογία για τα όσα αδίκως προσέδωσε στο ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ. Μοναδικό κριτήριο των πρωτοβουλιών της ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, μακριά από οποιαδήποτε ψηφοθηρικά κίνητρα, είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οικονομίας του τόπου.

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Φαίδωνος στο πρόγραμμα του ΡΙΚ από Μέρα σε Μέρα σήμερα στις 24/03/2016 και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας οφείλουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Το ΚΕΒΕ μαζί με την ΟΕΒ είχε στις 23/03/2016 συνάντηση με τη Γενική Λογίστρια του Κράτους και αρμόδιους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μετά από πρόσκληση της ιδίας της Γενικής Λογίστριας για συζήτηση του σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί της Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων και Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Προμηθειών Κανονισμοί».

Στην Ομάδα του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συμμετείχαν και εκπρόσωποι εταιρειών μελών μας, ως συνηθίζεται να γίνεται όταν συζητούμε εξειδικευμένα θέματα, για να παρέχουν στους Οργανισμούς μας την απαιτούμενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία προκειμένου να λαμβάνονται οι καταλληλότερες αποφάσεις για την οικονομία του τόπου.

Ξεκαθαρίζουμε ότι η θέση τόσο του ΚΕΒΕ όσο και της ΟΕΒ είναι υπέρ της ψήφισης του νέου εναρμονιστικού νόμου με τίτλο «Νόμος που Προνοεί Σχετικά με τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα», όπως έχει ετοιμαστεί από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και έχει κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου υπάρχει ρητή πρόνοια στο Άρθρο 57(7) για εγκαθίδρυση Κεντρικού Οργάνου για επιβολή αποκλεισμού σε Οικονομικούς Φορείς από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίοι υπέπεσαν στα παραπτώματα τα οποία καθορίζει ο Νόμος αυτός και η σχετική Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.

Η διαφωνία που έχουμε με την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έγκειται στο ότι εμείς πιστεύουμε πώς αυτό το Κεντρικό Όργανο θα πρέπει να είναι άλλο από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) η οποία δεν είναι το κατάλληλο όργανο για να της δοθεί τέτοια εξουσία. Η ΚΕΑΑ καθιδρύθηκε (όπως άλλωστε προκύπτει και από την ονομασία της) για χειρισμό αλλαγών και απαιτήσεων σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί και δεν δικαιολογεί να δοθούν στην ΚΕΑΑ εξουσίες (όπως η εξουσία αποκλεισμού οικονομικών φορέων από υφιστάμενες ή μελλοντικές διαδικασίες προσφορών) οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με το σκοπό για τον οποίο αυτή καθιδρύθηκε. Η παροχή επιπλέον εξουσίας στην ΚΕΑΑ για αποκλεισμό οικονομικών φορέων από μελλοντικές διαδικασίες προσφορών δημιουργεί σαφώς κίνδυνο σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.

Η θέση που προβάλαμε είναι ότι η αρμοδιότητα και εξουσία για επιβολή τέτοιου αποκλεισμού πρέπει να δοθεί σ’ ένα ανεξάρτητο όργανο στη σύνθεση του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται και πρόσωπα με νομική κατάρτιση και ανάλογη τεχνογνωσία.

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ ενημέρωσαν τη Γενική Λογίστρια γραπτώς αμέσως την επόμενη μέρα της συνάντησης ότι συμφωνούν πλήρως με την προώθηση του εναρμονιστικού Νόμου ως έχει ετοιμαστεί. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης έχει καθοριστεί ειδική συνεδρία την επόμενη εβδομάδα για συζήτηση της σύνθεσης και του πλαισίου λειτουργίας του κεντρικού αυτού οργάνου στους σχετικούς κανονισμούς για έγκαιρη κατάθεση και ψήφισή τους από το Κοινοβούλιο.”


Related Posts