ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Πέμπτη 10 Μαρτίου, ώρα 11.00 πμ.
Θέμα:
Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τρία Νομοσχέδια – Άρθρον κατ’ Άρθρο συζήτηση
Εκπρόσωποι ΟΕΒ:
Αντώνης Φραγκούδης, Σταύρος Λεπτός