elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινή Δήλωση ΚΕΒΕ-ΟΕΒ για το ΓΕΣΥ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους για την τροπή που λαμβάνει το θέμα της εισαγωγής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια αυτά και ενόψει της σύσκεψης, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους Αρχηγούς των Κομμάτων για τις 21 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα εξής:

· Η Κύπρος χρειάζεται ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας που να αναβαθμίζει την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, όμως αυτό θα πρέπει να είναι λειτουργικό, σύγχρονο, ευέλικτο, αποδοτικό, οικονομικά βιώσιμο και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα προβλήματα του τομέα της υγείας .

· Η εισαγωγή ενός νέου Γενικού Σχεδίου Υγείας στην Κύπρο είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, με προεκτάσεις και επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και ως εκ τούτου οι οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σημερινά και μελλοντικά δεδομένα διασφαλίζοντας αποτελεσματικά τη συνεργασία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου Αναστασιάδη να θέσει το θέμα ενώπιον των πολιτικών αρχηγών για λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Επίσης, χαιρετίζουμε την εκφρασθείσα πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει διάλογος μεταξύ των αρμοδίων Υπουργών με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ωστόσο, επισημαίνουμε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης, με ισομερή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, στα πλαίσια μιας ειλικρινούς προσπάθειας για να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και να ξεπεραστούν από κοινού τα όποια προβλήματα.

Στα ίδια πλαίσια, εκφράζουμε τη δημόσια διαφωνία μας για τη διαχρονική τάση που επιδεικνύεται από κάποιους, ώστε να διασφαλιστούν επαγγελματικά και προσωπικά συμφέροντα, μέσω του ΓεΣΥ, αδιαφορώντας για τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του νέου συστήματος καθώς και για τις επιπτώσεις πάνω σε άλλους κλάδους της οικονομίας

Έντονη είναι η διαφωνία μας και με απόψεις που εκφράζονται δημόσια και καταφέρονται εναντίον των επιχειρήσεων και όλων των επαγγελματικών ομάδων του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στα θέματα υγείας για δήθεν άρνηση τους να προωθηθεί το ΓεΣΥ, αποδίδοντας τους μάλιστα την ευθύνη για την καθυστέρηση στην εφαρμογή του. Ουδέν αναληθέστερο.

Κατά την γνώμη μας, η μη εφαρμογή του ΓεΣΥ οφείλεται πρώτιστα στο ότι δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική πρόοδος στο σοβαρότατο ζήτημα της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, που ενώ γίνεται αποδεκτή ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, στην πραγματικότητα ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από όσους εμπλέκονται στις συζητήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται στόχοι που δεν έχουν σχέση με το ΓεΣΥ.

Το νόημα της αυτονόμησης δεν μπορεί να είναι άλλο παρά μια «πραγματική οικονομική και διοικητική αυτονομία μέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την ευελιξία στις αποφάσεις των δημοσίων οργανισμών» και θα λειτουργεί με βάση τις αρχές του ιδιωτικού δικαίου. Κατά την άποψη μας, τα νομοσχέδια, όπως υποβλήθηκαν για διαβούλευση χρίζουν βελτίωσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα καθώς και των άλλων ιδιωτικών ταμείων στα θέματα υγείας. Το ΓεΣΥ, μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει χωρίς την κατάργηση ζωτικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα που σήμερα προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία. Καλούμε τον Πρόεδρο και την πολική ηγεσία να εντάξουν στους σχεδιασμούς για το ΓεΣΥ τα συστήματα αυτά που μέχρι στιγμής αποδεικνύονται αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση χιλιάδων ασθενών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ως φορείς του ιδιωτικού τομέα, επαναλαμβάνουμε δημόσια ότι συμφωνούμε με την εισαγωγή του ΓεΣΥ, αλλά θέτουμε ως προϋποθέσεις τα εξής πολύ σημαντικά:

· Να στηρίζεται εξ ’αρχής σε σωστές βάσεις και να διασφαλίζει την ισότιμη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις πτυχές, ώστε να είναι σύγχρονο, ευέλικτο, λειτουργικό και να υπηρετεί τους στόχους εφαρμογής του.

· Να προηγηθεί της εισαγωγής του ΓεΣΥ η πραγματική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων καθώς επίσης η πλήρης και λεπτομερής κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια.

· Να διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό, να παρέχει το δικαίωμα της επιλογής στους ασθενείς και να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες της αγοράς.

· Να είναι οικονομικά βιώσιμο, ώστε να αποφευχθούν κλυδωνισμοί στην οικονομία.

Χωρίς αυτά τα προαπαιτούμενα, το ΓεΣΥ δεν θα λύσει τα προβλήματα, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα συμπαρασύρει σε περιπέτειες αρκετούς εμπλεκόμενους επαγγελματικούς κλάδους καθώς και ευρύτερα την οικονομία.

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ επαναλαμβάνουν την ετοιμότητα και τη διάθεση τους για ένα εποικοδομητικό και παραγωγικό διάλογο, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις στα θέματα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της προώθησης ενός λειτουργικού και βιώσιμου ΓεΣΥ.

Παράλληλα, κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στα κόμματα, τώρα που καλούνται να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις για το ΓεΣΥ, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις πιο πάνω επισημάνσεις, διαφορετικά κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε επικίνδυνες ατραπούς, με διακύβευμα την υγεία των πολιτών και την οικονομία του τόπου.

Related Posts