elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ προώθησε λύσεις σε σημαντικά εργασιακά θέματα κατά το 2015

Με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, και την οποία έχει προσκληθεί να προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Νίκος Αναστασιάδης, η ΟΕΒ εκδίδει το κάτωθι ανακοινωθέν.

015 η παράταση της χρηματοοικονομικής κρίσης συνέχισε να επηρεάζει δυσμενώς την κυπριακή οικονομία και να καθορίζει τις εξελίξεις στα θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής.

Αδιαμφισβήτητα, το 2015 επηρεάστηκε από τις επιπτώσεις της απόφασης του Eurogroup της 15ης Μαρτίου, 2013 για «κούρεμα» των καταθέσεων (bail-in), και τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου για την σωστή διαχείριση τους, ειδικά σε σχέση με την σταθεροποίηση και σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, την έλλειψη ρευστότητας των κυπριακών επιχειρήσεων αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την αναδιάρθρωση των χρεών τους και το υψηλό κόστος δανεισμού.
Επιπροσθέτως, το 2015 σημαδεύτηκε από το οριστικό κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών,  μετά από την απόφαση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι οι κρατικές ενισχύσεις που έλαβε η εταιρεία κατά τα προηγούμενα έτη ήταν παράνομες και θα έπρεπε να επιστραφούν.
Με την ανεργία να μειώνεται σταδιακά αλλά να εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά, για τα δεδομένα της Κύπρου, επίπεδα και την οικονομική κρίση να παρατείνεται, η ΟΕΒ προσάρμοσε ανάλογα τις επιδιώξεις και την στρατηγική της με στόχο την στήριξη και υποβοήθηση των επιχειρήσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.
Προτεραιότητα για την ΟΕΒ ήταν η συνέχιση της πιστής εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τρόικα, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της Κυπριακής οικονομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στήριξη των επιχειρήσεων και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν ως συνεπακόλουθο των πιο πάνω εξελίξεων, στην ειρηνική ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με συγκράτηση, μείωση, ή/και παράταση των μειώσεων του εργατικού κόστους, στην μείωση της ανεργίας και τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών.
Η ΟΕΒ, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κατέθεσε αριθμό υλοποιήσιμων εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό του κράτους και στήριξη των επί μέρους τομέων της οικονομίας. Επιπροσθέτως, υποστήριξε σθεναρά την ελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για ενίσχυση του λιανικού εμπορίου, την ανάθεση εργασιών στον ιδιωτικό τομέα για τόνωση της οικονομίας, την παροχή κινήτρων για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την στήριξη της έρευνας και καινοτομίας και την προσέλκυση ξένων επενδυτών.
Ιδιαίτερα για τα ωράρια των καταστημάτων και ως μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα, η ΟΕΒ επανέλαβε την πάγια θέση της υπέρ της κατάργησης των περιορισμών στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων και κήρυξης ολόκληρης της Κύπρου ως τουριστικής ζώνης, εισήγηση που συνεχίστηκε να εφαρμόζεται με έκδοση Διαταγμάτων από την Υπουργό Εργασίας. Τα στοιχεία και οι διαπιστώσεις επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης αυτής, δικαιώνοντας την πάγια θέση της ΟΕΒ, αφού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου, εξυπηρετήθηκε ο καταναλωτής, και βελτιώθηκαν τα δημόσια οικονομικά χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος.
Ο διαπραγματευτικός κύκλος του 2015, αφορούσε την ανανέωση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας έξι τομέων της οικονομίας αλλά και μεγάλου αριθμού μεμονωμένων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2014 είχαν λήξει οι εξής κλαδικές συμβάσεις ή/και «Ειδικές Συμφωνίες»: Τυπογράφων, Μωσαϊκών, Ξυλουργών, Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Ναυτικών Πρακτόρων (Σημειωτών-Λιμενεργατών και Γραφειακού προσωπικού) και Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών. Επιπλέον, η σύμβαση της Οικοδομικής βιομηχανίας έληξε στις 30/6/2015. Σημειώνεται ότι κατά το 2015 εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση οι κλαδικές συμβάσεις των Μεταλλουργών και των Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που έληξαν στις 31/12/2012. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω κλάδους έχουν διαπραγματευτεί με τις συντεχνίες και έχουν προβεί σε διευθετήσεις για μείωση του εργατικού κόστους σε επίπεδο επιχείρησης. Σε μερικές περιπτώσεις, οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και ως εκ τούτου παραμένουν στις αρχές του 2016 ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
Παρά τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τους διεθνείς οίκους, οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε κλίμα μεγάλων πιέσεων επί της βιωσιμότητας πολλών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συντεχνίες σε γενικές γραμμές επέδειξαν διάθεση συνεργασίας για μείωση του εργατικού κόστους και με στόχο τον περιορισμό των απολύσεων.
Κατά το 2015 η εργατική ειρήνη δεν διασαλεύτηκε ένεκα αποτυχίας για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν απεργίες στους υπό αποκρατικοποίηση Ημικρατικούς Οργανισμούς. Ειδικά στα λιμάνια, οι απεργίες είχαν ως αποτέλεσμα  την παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας και την πρόκληση ζημιών στις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα, προκαλώντας την αγανάκτηση του Εργοδοτικού κόσμου.
Η ΟΕΒ κάλεσε επανειλημμένα το Κράτος να προωθήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας σε όλες τις ουσιώδεις υπηρεσίες με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και την αποφυγή φαινομένων ομηροποίησης του Κράτους από τις συντεχνίες. Προς αυτό τον σκοπό, η ΟΕΒ διαμόρφωσε και υπόβαλε προς την Κυβέρνηση πρόταση Νόμου με σκοπό την ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, ώστε οι απεργίες να μην θέτουν σε κίνδυνο την ζωή, την προσωπική ασφάλεια ή την υγεία του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού ένεκα της διακοπής μιας ουσιώδους υπηρεσίας.
Πέρα από τα πιο πάνω, η ΟΕΒ κατά το 2015 ανέπτυξε έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα σε σωρεία άλλων θεμάτων εργασιακού περιεχομένου. Τα θέματα αυτά περιγράφονται συνοπτικά στην Ετήσια Έκθεση η οποία θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Οργάνωσης.
Μέσα στα πλαίσια της πολυδιάστατης αυτής δραστηριότητας της, η ΟΕΒ:
  • Διαφύλαξε τα εργασιακά θέσμια και τους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας.
  • Ανέλαβε πρωτοβουλίες και διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια για την σωστή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου για θέματα που άπτονται της Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο της εργασίας.
  • Υλοποίησε «Μοντέλο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον».
  • Ανέπτυξε και υλοποίησε το Έργο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις-Σύγχρονες Επιχειρήσεις» με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Κυπριακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων ανάμεσα στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η ΟΕΒ ως ο εκπρόσωπος των εργοδοτών σε διεθνές επίπεδο, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα τόσο στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσο και στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Related Posts