elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εργασιακά θέματα 2012

Με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, και την οποία έχει προσκληθεί να προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Νίκος Αναστασιάδης, η ΟΕΒ εκδίδει το κάτωθι ανακοινωθέν.

Κατά το 2012 η επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του οικονομικού κλίματος καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στα θέματα εργασιακών σχέσεων. Κύρια γνωρίσματα του 2012 ήταν η υποβολή αίτησης για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μηχανισμό στήριξης και η αύξηση της ανεργίας στο 14%, με ακόμη πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους και αύξηση των μακροχρόνια ανέργων. Επίσης, στα πλαίσια του μνημονίου συναντίληψης που υπέγραψε η Κυβέρνηση με την Τρόικα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε κατά το τέλος του έτους 23 νομοσχέδια που περιλάμβαναν την αύξηση φορολογιών και τελών, έκτακτες εισφορές, την αλλαγή του ωραρίου στο δημόσιο τομέα και την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η ΟΕΒ προσάρμοσε ανάλογα την στρατηγική και τις επιδιώξεις της με στόχο την στήριξη της απασχόλησης και την διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, συνομολογήθηκε στις αρχές του 2012 η ‘Ειδική Συμφωνία’ μεταξύ της ΟΕΒ και των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ για συγκράτηση του εργατικού κόστους.

Ο διαπραγματευτικός κύκλος του 2012, πέραν του μεγάλου αριθμού μεμονωμένων επιχειρήσεων, αφορούσε την ανανέωση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων έξι τομέων της οικονομίας: Μεταλλουργοί, Ηλεκτρολόγοι, Τυπογράφοι, Εισαγωγείς Αυτοκινήτων, Ναυτικοί Πράκτορες και Ξενοδοχεία.

Κυριότεροι παράγοντες που καθόρισαν την πορεία των διαπραγματεύσεων ήταν η συνεχιζόμενη επιδείνωση της οικονομίας, η ένταξη της Κύπρου στο μηχανισμό στήριξης, η αύξηση της ανεργίας και το υψηλό κόστος ενέργειας και χρήματος. Ως μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα, η ΟΕΒ εισηγήθηκε την κήρυξη ολόκληρης της Κύπρου ως τουριστικής ζώνης και την απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων.

Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν στα πλαίσια της ‘Ειδικής Συμφωνίας’, μέσα σε κλίμα μεγάλων πιέσεων και αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων. Οι συντεχνίες περιόρισαν τις τελικές τους διεκδικήσεις και λειτούργησαν συναινετικά έχοντας πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των οικονομικών δεδομένων σε σχέση με το 2011, χωρίς να διεκδικήσουν αυξήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις οι συλλογικές συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και παραμένουν υπό διαπραγμάτευση χωρίς να έχει διασαλευτεί η εργατική ειρήνη για αυτό το λόγο, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα.

Περαιτέρω, η ΟΕΒ έχοντας επίγνωση των συνεπειών της καθυστέρησης και αναβλητικότητας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ κράτους και Τρόικας, με εγκύκλιο της τον Ιανουάριο 2013, κάλεσε τις επιχειρήσεις όπως διατηρήσουν το μισθολογικό κόστος στα επίπεδα του 2012 και σε συνεννόηση με τις συντεχνίες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας εκεί που επιβάλλεται.

Ο αριθμός των απεργιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2012 τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το 2011. Άξια αναφοράς ήταν η αδικαιολόγητη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας η οποία και οδήγησε στην νομική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στους αερολιμένες. Η ΟΕΒ καταδίκασε με έντονο τρόπο τις απεργίες, ιδίως εκείνες που προκαλούσαν το δημόσιο αίσθημα και οι οποίες στρέφονταν κατά του συνόλου της οικονομίας.

Πέρα από τα πιο πάνω, η ΟΕΒ κατά το 2012 ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα σε σωρεία άλλων θεμάτων εργασιακού περιεχομένου τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο μέσα στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αποκορύφωμα των διεθνών δραστηριοτήτων της ΟΕΒ για το προηγούμενο έτος ήταν η φιλοξενία του Συμβουλίου των Προέδρων των Οργανώσεων-μελών της Businesseurope, της πανευρωπαϊκής οργάνωσης εργοδοτών στην Λευκωσία τον Δεκέμβριο.

Συνοπτική παρουσίαση του έργου της ΟΕΒ στον τομέα των εργασιακών σχέσεων υπάρχει στην Ετήσια Έκθεση του 2012 η οποία και θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Οργάνωσης και η οποία είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ.

Related Posts