elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιστολή Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ενέργειας για τους “Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας” Κανονισμούς του 2016.

Επισυνάπτεται επιστολή του κου Αντώνη Αντωνίου, Προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ενέργειας (Μέλος ΟΕΒ) προς τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού σχετικά με τους “Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας” Κανονισμούς του 2016.
Αξιότιμοι κύριοι,
Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΔΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση σας για να συμμετάσχουμε στη δημόσια συζήτηση για την μεθοδολογία υπολογισμού τέλους κατανάλωσης.
Ως μεγάλοι καταναλωτές που στηρίζουμε οικονομικά το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ κατά 55%, επιθυμούμε να προτείνουμε λύσεις για να είναι βιώσιμο, διότι ως θέση αρχής είμαστε υπέρ της στήριξης του ταμείου προώθησης των ΑΠΕ, εφ’ όσον είναι καλό για την σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από τα συμβατικά καύσιμα και αναγκαίο για ένα καλύτερο περιβάλλον για τις γενιές που έρχονται στον τόπο μας.
Επιπλέον, η θέση μας είναι ότι το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ πρέπει να έχει την δυνατότητα όχι μόνο να ανταποκρίνεται στις  ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει λόγω υφιστάμενων παλαιότερων συμβολαίων για ΑΠΕ (τα οποία κρίνονται πλέον ασύμφορα με την σημερινή πραγματικότητα), αλλά και να ενισχύει την προσπάθεια που καταβάλλεται για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι το ταμείο θα πρέπει να ενισχύεται με πόρους και τέλη από όλους τους τομείς που ρυπαίνουν και εμπίπτουν στους εθνικούς στόχους για ανάπτυξη των ΑΠΕ σε 13%. Είτε αυτό είναι από την καύση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού, είτε αυτό είναι  από καύση πετρελαίου για κίνηση, κλπ.
Όσο δε αφορά τα τέλη επί της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, η σημερινή προσωρινή πρακτική του καθορισμού ενός γενικού τέλους σε όλους τους καταναλωτές χρήζει προσοχής και επανεξέτασης.
Η κατανάλωση στο σύνολο των γραφειακών, κρατικών/ημικρατικών  μονάδων, και οικιών,  αντιστοιχεί περίπου στο 45% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον δε αφορά το υπόλοιπο 55%, αυτό καταναλώνεται από ανάγκες στις γεωργοκτηνοτροφικές, εμπορικές, τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες. Σε αυτές υπάρχουν διάφορες διατιμήσεις στην χρέωση ηλεκτρισμού, αναλόγως της τάσης που χρησιμοποιείται για την μεταφορά η οποία μειώνει και την απώλεια.
Κατηγορίες καταναλωτών:
1. Υψηλής τάσης
2. Μέσης τάσης
3. Μίγμα μέσης και χαμηλής
4. Χαμηλής Τάσης
Με την μέχρι τώρα γενική χρέωση η οποία υπήρχε (0.05 cent/KWhr), η αύξηση λόγω τελών για το ταμείο ΑΠΕ επί του κόστους ηλεκτρισμού ήταν ως εξής:
1. Για βιομηχανίες με υψηλή τάση….. 5.09 %
2. Για βιομηχανικές μονάδες ……………4.23 %
3. Για εμπορικές μονάδες ………………..3.90 %
4. Για αγροτικές μονάδες ………………..3.62 %
5. Για οικιακές μονάδες …………………..2.88 %
και με την προτεινόμενη που συζητείται (1.65  cent/KWhr) θα γίνει…
1. Για βιομηχανίες με υψηλή τάση….. 14.96 % επί του κόστους
2. Για βιομηχανικές μονάδες ……………12.30 %
3. Για εμπορικές μονάδες ………………..11.19 %
4. Για αγροτικές μονάδες ………………..10.38 %
5. Για οικιακές μονάδες …………………….8.25 %
Όπως βλέπουμε πιο πάνω οι χρεώσεις στις διάφορες κατηγορίες επιβαρύνουν με δυσανάλογη αύξηση στο κόστος της ολικής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό πιστεύουμε πως πρέπει άμεσα να διορθωθεί.
Επί πλέον, οφείλουμε να προσέξουμε και να μάθουμε από τις πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τις βιομηχανίες τους, αλλά και πιο συγκεκριμένα εταιρείες και κλάδους οι οποίες ανταγωνίζονται έντονα με αυτές άλλων χωρών (εντός αλλά και εκτός ΕΕ).  Βασικά η κάθε χώρα καθορίζει την δική της πολιτική χρεώσεων, και χρησιμοποιεί ένα μίγμα τελών,  που σκοπό έχουν από την μια την πιο δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών και από την άλλη την στήριξη των σημαντικών τους βιομηχανιών και άλλων κλάδων βιοτεχνιών και υπηρεσιών οι οποίες προσφέρουν στην οικονομία και στο ΑΕΠ της.

Για παράδειγμα, στην Γερμανία περί τις 2150 και πλέον βαριές βιομηχανίες, όχι μόνο εξαιρούνται των τελών ΑΠΕ, αλλά και πολλές αν όχι όλες, δεν πληρώνουν ούτε τέλος για το σύστημα μεταφοράς. Επί πλέον στην ίδια χώρα, στους λοιπούς μεγάλους καταναλωτές (καθορισμένο στα 1000Μβατ ετήσια) υπάρχει χρέωση μόνο 15% του τέλους.

Η θέση μας είναι ότι τουλάχιστο, για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα στους διάφορους κλάδους της οικονομίας του τόπου, πρέπει να γίνει μια ρύθμιση στις χρεώσεις των ΑΠΕ στους μεγάλους καταναλωτές οι οποίοι ευρίσκονται στον παραγωγικό/μεταποιητικό τομέα (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, γεωργοκτηνοτροφία) ή προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες (π.χ. η Τουριστική Βιομηχανία) και οι οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας.
Στόχος μας είναι η υιοθέτηση ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου νομοσχεδίου όσον αφορά τους μελλοντικούς πόρους του ταμείου στήριξης των ΑΠΕ, για το καλό της οικονομίας του τόπου, και τους πολίτες της γενικότερα.
Συνοψίζοντας, η προσωρινή πρόταση για το υπόλοιπο του 2016,  για αύξηση τελών επί του ηλεκτρικού ρεύματος με ανώτατο όριο τελών, και πρόσθεση τέλους επί του πετρελαίου κίνησης, η οποία προτείνεται, δεν στοχεύει στο να ικανοποιήσει όλες τις παραμέτρους, παρά μόνο από την μια να δώσει μια προσωρινή ανάσα στις άμεσες ανάγκες του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ οι οποίες έχουν προκύψει, και από την άλλη να αναδείξει την ανάγκη προσεγμένης στρατηγικής όσον αφορά τους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρισμού και όχι μόνο, και να δοθεί χρόνος εντός του έτους για μια πιο ορθολογιστική και εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των πτυχών.
Με εκτίμηση,
Αντώνιος Αντωνίου
Πρόεδρος

Related Posts