elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισηγήσεις Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω

Έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας ταυτόχρονα με την παράδοση ακινήτου στον αγοραστή

Σειρά εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό του πολεοδομικού μας συστήματος, σε σχέση με την αδειοδότηση, ανάπτυξη και τιτλοποίηση ακινήτων, υπέβαλε στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτό.

Ο Σύνδεσμος πρότεινε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση επιτροπής με συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για άμεση λύση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον τομέα των ακινήτων και άμεση από κοινού κατάρτιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλιώς, όπως τονίστηκε, σε πέντε χρόνια η αγορά θα βρίσκεται ενώπιον των ίδιων προβλημάτων. Πρέπει, ανέφερε ο κ. Λεπτός, να αντιμετωπιστεί το θέμα της έκδοσης αδειών ανάπτυξης, τελικών εγκρίσεων και τίτλων συνολικά, με εμπεριστατωμένη και απλοποιημένη νομοθεσία με αμετακίνητο στόχο την παράδοση του τίτλου ιδιοκτησίας στον αγοραστή ταυτόχρονα με την παράδοση του πωλουμένου ακινήτου.

Η γραφειοκρατία, ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, γιγαντώνεται από τη συνεχή τροποποίηση των νόμων ανάπτυξης και το νομικό χάος που δημιουργείται, την αναβλητικότητα λήψης αποφάσεων, το σκότωμα των μεταρρυθμίσεων με συνεχή μετάκληση εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό οι οποίοι διαπιστώνουν, με μεγάλο κόστος, αυτό που ήδη έχουμε καταγράψει και επισημάνει.

Ο Σύνδεσμος με την εμπειρία του σε όλο το φάσμα αδειοδότησης και τιτλοποίησης, έχει προχωρήσει σε λεπτομερή ανάλυση και μελέτη σφαιρικής επίλυσης των προβλημάτων και έχει διαμορφώσει πλήρη νομοθετική εργασία για τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. «Οι θέσεις του Συνδέσμου μας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των καθυστερήσεων έχουν συζητηθεί διεξοδικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες, καθώς και με το ΕΤΕΚ και όλους τους τεχνικούς κλάδους που εκπροσωπεί και είναι κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα», ανέφερε ο κ. Λεπτός.

Εισηγήσεις

Μεταξύ άλλων ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, υπέβαλε τις ακόλουθες εισηγήσεις:

  • Οι μελετητές να αναλάβουν την ευθύνη της ορθότητας των αιτήσεων και οι άδειες να εκδίδονται σε ελάχιστο και καθορισμένο χρόνο με πλήρη εφαρμογή του συστήματος του αυτοελέγχου. Μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου η άδεια να θεωρείται εκδοθείσα.
  • Οι αρμόδιες Αρχές να μετατοπίσουν την εστίασή τους από τον έλεγχο της αδειοδότησης στον επιτόπου έλεγχο της υλοποίησης ανάπτυξης.
  • Η διαδικασία έκδοσης τίτλων στο Κτηματολόγιο πρέπει να απλοποιηθεί, να συντμηθεί, να κωδικοποιηθεί και με την χρησιμοποίηση ιδιωτών μελετητών / εμπειρογνωμόνων οι τίτλοι να εκδίδονται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση ενός έργου και να μεταβιβάζονται στους αγοραστές με την παράδοση του ακινήτου. Η κατάθεση αίτησης διαίρεσης στο Κτηματολόγιο να γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μπετόν και τοιχοποιίας και να εκδίδεται πιστοποιητικό από τον ιδιώτη επιβλέποντα με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αρχίσει η διαδικασία έκδοσης των τίτλων και να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του έργου.
  • Όσον αφορά την έκδοση πολεοδομικής άδειας, να εφαρμοστεί ο αυτοέλεγχος σωστά με δεσμευτικό χρόνο παράδοσης μιας άδειας σε όλα τα οικόπεδα με καθορισμένα πολεοδομικά χαρακτηριστικά για όλα τα είδη αναπτύξεων.
  • Η ευθύνη για τις διάφορες μελέτες που απαιτεί η έκδοση άδειας οικοδομής να μεταφερθεί πλήρως στους μελετητές.

Σε δεύτερο στάδιο, αναφέρει στις εισηγήσεις του ο Σύνδεσμος, στόχος πρέπει είναι η καθιέρωση μίας Ενιαίας Αρχής Ανάπτυξης η οποία θα περιλαμβάνει ή συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες που έχουν λόγο για την έκδοση των αναγκαίων αδειών/εγκρίσεων.

Related Posts