elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Απολογισμός Δράσης της πρώτης θητείας του κ. Χρίστου Μιχαηλίδη στην Προεδρία της ΟΕΒ

Απολογισμός Δράσης της πρώτης θητείας
του κ. Χρίστου Μιχαηλίδη στην Προεδρία της ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατά τα τελευταία δύομιση χρόνια ανέπτυξε πολυσχιδή δραστηριότητα και πρόταξε θέσεις και αιτήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τα Μέλη καθώς και για την προώθηση εισηγήσεων που στοχεύουν στη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας.

Κατά την περίοδο Προεδρίας του Προέδρου κ. Χρίστου Μιχαηλίδη (Μάϊος 2014 – Δεκέμβριος 2016) έγινε γενική αναδιοργάνωση της Γραμματείας της ΟΕΒ και διορίστηκε νέα Διευθυντική Ομάδα, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου Γενικού Διευθυντή.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Μετά από πολλές και έντονες ενέργειες της ΟΕΒ, επιτεύχθηκε η ρύθμιση εξόφλησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μηνιαίες δόσεις.

• Προώθηση των θέσεων της ΟΕΒ και παρεμβάσεις προς ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για θέματα όπως τη συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την εφαρμογή του ΓεΣΥ, τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, την ΑΤΑ και πολλά άλλα.

• Ετοιμάστηκε και προωθήθηκε στη κυβέρνηση και τη Βουλή προσχέδιο νόμοσχεδίου για τη ρύθμηση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

• Πραγματοποίηση συνταξιοδοτικού συνεδρίου.

• Θέσπιση βραβείων Γυναικείας Αριστείας «Εριφύλη» από κοινού με την ΚΟΓΕΕ.

• Ολοκλήρωση του Έργου «Μοντέλο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον» το οποίο είχε αναπτύξει στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών».

• Υλοποιήθηκαν οι δράσεις του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις» που περιλάμβανε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διεξαγωγή και ανάλυση πορισμάτων έρευνας, σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος, και ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου. Τον Νοέμβριο 2015 και μετά από την αξιολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων που είχε το έργο, εγκρίθηκε η επέκταση του στη νέα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020.

• Διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

• Εκσυγχρονίστηκε το Καταστατικό της ΟΕΒ ώστε να συνάδει με τις εξελίξεις του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και τις ανάγκες των μελών της. Αυτό έγινε κατορθωτό μετά από πολλές συνεδρίες της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε για το σκοπό αυτό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Στηρήχθηκαν οικονομικά άπορες οικογένειες μέσω ετήσιων εράνων που έγιναν ανάμεσα στα Μέλη της ΟΕΒ.

• Άλλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες (στήριξη ιδρύματος ‘Θεοτόκος’, ‘Βαγόνι αγάπης’, ‘Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού’ και Σωματείου ‘Μάνα’).

• Ηθική και οικονομική στήριξη προς δοκιμαζόμενες οικογένειες συμπατριωτών μας.

• Καταβολή εισφορών σε αριθμό ιδρυμάτων και εράνων.

• Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις-μέλη της ΟΕΒ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Συστάθηκαν 19 θεματικές Επιτροπές για τη συνεχή παρακολούθηση και τη σε βάθος μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων.

• Τον Οκτώβρη του 2015, αμέσως μετά τη σύσταση και λειτουργία των Τεχνικών Επιτροπών, ετοιμάστηκε εμπεριστατωμένο υπόμνημα το οποίο υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αρμόδιους Υπουργούς. Το υπόμνημα αφορούσε προβλήματα και εισηγήσεις στα θέματα της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των εργασιακών σχέσεων.

• Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την πρόταξη των θέσεων της ΟΕΒ πάνω σε νομοσχέδια, προτάσεις νόμου ή ευρωπαικές οδηγίες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς όλων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, με Πρέσβεις και εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην Κύπρο.

• Προσκλήθηκαν και μίλησαν σε συνεδρίες του ΔΣ της ΟΕΒ όλοι σχεδόν οι Υπουργοί, η Διοικητής της Κενρικής Τράπεζας, αρχηγοί Κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς για το κυπριακό, ο διευθύνων σύμβουλος της EBRD στην Κύπρο, ο Πρόεδρος του ΟΑΥ, και άλλοι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι.

• Συναντήσεις με τα διάφορα κλιμάκια της Τρόικας με στόχο τη στήριξη της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δανειστών.

• Ενισχύθηκε τόσο η εκπροσώπηση όσο και η συμμετοχή της ΟΕΒ στις διάφορες δραστηριότητες της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων, γνωστής ως BUSINESSEUROPE.

• Η ΟΕΒ έλαβε μέρος ή εκπροσωπήθηκε σε δέκα πανευρωπαϊκά συνέδρια και συνόδους.

• Καθιερώθηκαν ετήσιες έρευνες ανάμεσα στα μέλη για διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων/απόψεων των μελών.

• Ενισχύθηκε η ένταση και η έκταση της προβολής των θέσεων και της δραστηριότητας της ΟΕΒ και αναμένεται αυτό να γίνει σε ακόμα πιο έντονο και αποτελεσματικό τρόπο με την πρόσφατη πρόσληψη λειτουργού επικοινωνίας.

• Τα τελευταία δύο χρόνια καθιερώθηκαν συγκεντρώσεις των μελών της επαρχίας Λεμεσού και Πάφου με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες επαρχίες.

• Εντάχθηκαν στην ΟΕΒ, κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οι ακόλουθοι νέοι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι:
– Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων
– Κυπριακός Οργανισμός Εκδοτών Διαδικτύου (ΚΟΕΔ)
– Σύνδεσμος Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
– Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου
– Βιομηχανίες παραγωγής βιοαερίου

• Από το 2014 καθιερώθηκε ως ετήσιος θεσμός η διοργάνωση Συνεδρίου Οικονομίας που καταπιάνεται με επίκαιρα και ενδιαφέροντα για τις επιχειρήσεις θέματα.

• Πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες οκτώ παρουσιάσεις θεμάτων που καλύπτουν σχέδια χρηματοδότησης, φορολογική μεταχείρηση, ερευνητικά προγράμματα, και άλλα.

• Διοργανώθηκε η πρώτη Επιχειρηματική Αποστολή της ΟΕΒ με στόχο την Ιρανική αγορά. Με συνοδεία του Υπουργού Γεωργίας και συμμετοχή 45 Επιχειρηματιών η αποστολή στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

• Συλλέγηκαν οι απόψεις, ανησυχίες και εισηγήσεις των μελών της ΟΕΒ σχετικά με την ενδεχόμενη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ακολούθως κωδικοποιήθηκαν σε υπόμνημα το οποίο και στάληκε στον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη για τις ανάλογες ενέργειες.

• Ενισχύθηκε η σχέση μεταξύ της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Τουρκοκύπριων Επιχειρηματιών (ISAD) κυρίως για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

• Αναβαθμίστηκε η όλη επικοινωνιακή πολιτική της ΟΕΒ με τα Μέλη της. Πλέον αποστέλλονται καθημερινά σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. αποκόμματα από τον ημερήσιο τύπο για θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο και τις δραστηριότητες της ΟΕΒ. Παράλληλα, ενημερώνεται καθημερινά η ιστοσελίδα της ΟΕΒ με ανακοινώσεις, ειδήσεις και βίντεο. Η ενημέρωση αυτή γίνεται ταυτόχρονα και στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία η ΟΕΒ έχει ανοίξει μερίδα (twitter, facebook, youtube).

• Αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τέσσερα κυπριακά πανεπιστήμια και ένα ερευνητικό κέντρο.

• Παρασχέθηκε πρακτική βοήθεια σε επαγγελματικούς Συνδέσμους που διοργάνωσαν οκτώ επιμορφωτικά προγράμματα/αποστολές στο εξωτερικό.

• Συνδιοργάνωση για πρώτη φορά από το 2015 της Εκπαιδευτικής Έκθεσης σε ετήσια βάση εμπλουτίζοντας τις εκθέσεις που διοργανώνει η ΟΕΒ (πέραν της Savenergy, Envirotec, Ecodomika, και Σύγχρονο Κυπριακό Έπιπλο).

• Διοργάνωση των ετήσιων διαγωνισμών για το «Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας-ΟΕΒ» στην παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματιών, κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων επισήμων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Ενισχύθηκαν και εμπλουτίστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος με την πρόσληψη δύο έμπειρων στο αντικείμενο ατόμων.

• Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης και της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων και διατυπώθηκαν οι απόψεις της ΟΕΒ.

• Συντονισμός Επιχειρηματικών Συνδέσμων και μεμονωμένων επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας.

• Διαμόρφωση θέσεων ΟΕΒ που αφορούν την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της διενέργειας ειδικής μελέτης.

• Αξιολόγηση και διατύπωση θέσεων της ΟΕΒ για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμοστούν κατά το 2017.

• Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ΙΜΗ η ηλεκτρονική πλατφόρμα energynews.com.cy που αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο μέσο ενημέρωσης στην Κύπρο σε θέματα ενέργειας.

• Εφαρμόστηκε στα γραφεία της ΟΕΒ πολιτική για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες της ΟΕΒ που έγιναν στο διάστημα των δυόμιση χρόνων συνοψίζονται πιο κάτω:

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΒ: 15

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΕΒ: 22

Συνεδριάσεις Μόνιμων Επιτροπών ΟΕΒ: 81

Συνεδριάσεις ad hoc Επιτροπών ΟΕΒ: 22

Συναντήσεις με Πολιτικούς Αρχηγούς: 16

Συναντήσεις με Υπουργούς: 32

Συναντήσεις με Πρέσβεις και Ανεξάρτητους Αξιωματούχους 16

Εμφανίσεις στη Βουλή: 191

Ανακοινωθέντα ΟΕΒ στα ΜΜΕ: 170

Τηλεοπτικές συζητήσεις, τηλεφωνικές παρεμβάσεις στην TV
και δηλώσεις σε ρεπορτάζ/δελτία ειδήσεων: 86

Συνεντεύξεις σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες: 45

Επιμορφωτικά προγράμματα: 112

Ομιλίες Προέδρου: 41

Στα πιο πάνω δεν περιλαμβάνονται πολυδιάστατες δράσεις των επαγγελματικών Συνδέσμων που εξυπηρετεί η Γραμματεία της ΟΕΒ.

Related Posts