ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποτροφίες CIM στα μέλη της ΟΕΒ

Τo Cyprus Institute of Marketing (CIM) στα πλαίσια της προσφοράς του προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις έχει αποφασίσει να παραχωρήσει υποτροφίες με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και επαγγελματική πείρα, στα μέλη της ΟΕΒ, τα οποία θα γίνουν δεκτά στα πιο κάτω προγράμματα τον Οκτώβριο του 2019, ως εξής:

• Μία υποτροφία 50% αξίας €3850 για το πρόγραμμα MBA (Λευκωσία/Λεμεσός) ή MBA Shipping (Λεμεσός) και μία υποτροφία 50% αξίας €3250 για το πρόγραμμα M.Sc. HRM & CS (Λευκωσία/Λεμεσός)
• Δύο υποτροφίες 25% αξίας €1925 εκάστη για το πρόγραμμα MBA (Λευκωσία/Λεμεσός) ή MBA Shipping (Λεμεσός) και δύο υποτροφίες 25% αξίας €1625 έκαστην για το πρόγραμμα M.Sc HRM & CS (Λευκωσία /Λεμεσός).

Tα εν λόγω προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το ΣΕΚΑΠ, ΔΙΠΑΕ, ΚΥΣΑΤΣ.
Επισυνάπτεται η επιστολή του CIM προς την ΟΕΒ με όλες τις λεπτομέρειες καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα.


OEB

MBA

MBA SHIPPING

M.Sc. HRM CS