ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τομές στα Γεγονότα – Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Τομές στα Γεγονότα, Sigma
Ρεπορτάζ για τις αντιδράσεις στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης από το Συνεργατισμό.