ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνδέσου Ψηφιακά Εύκολα και Απλά – Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Συνδέσου Ψηφιακά Εύκολα και Απλά.

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση των πιο κάτω Εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης:

1. Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και

2. Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.
Όλα τα εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις και θα απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα εκδίδεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου και της ευρύτερης εκστρατείας για προώθηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης τηλεφωνικώς στο 22806122 ή μέσω της ιστοσελίδας www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills.