ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συναντήσεις ΟΕΒ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι εξελίξεις της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη της οικονομίας ήταν στο επίκεντρο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Οκτωβρίου μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Την ΟΕΒ εκπροσώπησαν η κα Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής και οι κκ Αντώνης Φραγκούδης και Μιχάλης Γρηγορίου, Διευθυντής και Λειτουργός του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας αντίστοιχα.

Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν τα εξής:

  • Η διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με βάση τις οικονομικές εξελίξεις, οι κυριότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει και οι προοπτικές της οικονομίας.
  • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κυρίως σε σχέση με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση, το υψηλό κόστος δανεισμού και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
  • Η ανάγκη για ολοκλήρωση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες τόσο σε σχέση με τα διαχρονικά προβλήματα όσο και με τον στόχο για σταδιακή ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
  • Οι προοπτικές του Τουρισμού και η υπό διαμόρφωση νέα εθνική στρατηγική που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα, με απώτερο στόχο την αύξηση της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της οικονομίας.
  • Σε σχέση με την αγορά εργασίας, έγινε εκτενής αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ανανέωση των συμβάσεων σε βασικούς κλάδους της οικονομίας. Λεπτομέρειες ζητήθηκαν αναφορικά με τις μισθολογικές απολαβές και ειδικότερα για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων για την επαναφορά της ΑΤΑ το 2018.
  • Καταγράφηκε με ικανοποίηση η συνέχιση της μείωσης της ανεργίας και συζητήθηκε η ψήφιση της νέας νομοθεσίας για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
  • Τέλος, η ΟΕΒ εξέφρασε την μεγάλη ανησυχία της για τις προεκτάσεις που θα έχει στην οικονομία η λήψη δυναμικών μέτρων από τις συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με στόχο την εξασφάλιση μισθολογικών και άλλων ωφελημάτων.