ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνάντηση της ΟΕΒ με ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συναντήθηκε στις 21 Μαρτίου 2019 με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης της οικονομικής δραστηριότητας και της χρηματοπιστωτικής κατάστασης της Κύπρου. Η ΟΕΒ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, κ. Αντώνη Φραγκούδη και τον Λειτουργό του ίδιου Τμήματος, κ. Μιχάλη Γρηγορίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα:

  • Η θετική πορεία της οικονομίας η οποία δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για αντιμετώπιση των σημαντικότερων αδυναμιών και προκλήσεων για βελτίωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
  • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κυρίως σε σχέση με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και το υψηλό κόστος δανεισμού.
  • Η αυξημένη δραστηριότητα στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών με δευτερογενείς θετικές συνέπειες και σε άλλους τομείς της οικονομίας.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή εφαρμογή του.
  • Η ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας και επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα.
  • Η έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Με την ευκαιρία αυτή, η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση να εντείνει τις ενέργειες της για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να ενισχύσει περαιτέρω την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να υλοποιήσει το εθνικό σχέδιο δράσης για τη βιομηχανία και να στηρίξει την εξωστρέφεια και την προσέλκυση επενδύσεων.

Η προσεκτική διαχείριση των προκλήσεων, η λήψη διορθωτικών μέτρων και υιοθέτηση των εισηγήσεων της ΟΕΒ θα συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της Κυπριακής οικονομίας.