ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι- Εισφορές ΓΕΣΥ

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι- ΓΕΣΥ
– ΟΕΒ: Αναστολή εισφορών για ΓΕΣΥ
– ΚΕΒΕ: Ναι με ένα όρο