ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΙΚ1, Πρώτη Ενημέρωση: Μέτρα για την οικονομία

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΡΙΚ1, Πρώτη Ενημέρωση: Μέτρα για την οικονομία
Συζήτηση με το Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ