ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση: «Καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή – Πως να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της μεταποιητικής σας μονάδας», 6 Ιουνίου 2019

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η ΟΕΒ για πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών της σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διοργανώνει παρουσίαση σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων με θέμα «Καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή – Πως να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της μεταποιητικής σας μονάδας». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 4.00 – 6.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ, Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Στρόβολος, Λευκωσία.

Στην παρουσίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί από την κα Μαρία Τσολάκη, Τελωνειακή Λειτουργό στο Τμήμα Τελωνείων, θα γίνει αναφορά για το καθεστώς που αφορά εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους στα πλαίσια διευκολύνσεων που παρέχει το Τμήμα Τελωνείων στις βιομηχανικές και εξαγωγικές μονάδες, με σκοπό να παράγουν προϊόντα ανταγωνιστικά και να αντεπεξέλθουν στο διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό.

Θα αναλυθεί η δυνατότητα προμήθειας εμπορευμάτων από τρίτες χώρες που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ή και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή προϊόντων ή/και για επισκευή αυτών στα υποστατικά του μεταποιητή, χωρίς να επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς και λοιπούς φόρους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος παραγωγής ή/και παράγονται καλύτερης ποιότητας προϊόντα, διατηρούνται ή/και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στην Ε.Ε. και προωθούνται εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Κυριάκο Αγγελίδη στο τηλ. 22665102.

Επισυνάπτεται η  Δήλωση Συμμετοχής και μπορεί να σταλεί συμπληρωμένη είτε ηλεκτρονικά στο kangelides@oeb.org.cy ή με φαξ στο 22669459, μέχρι τις 3 Ιουνίου 2019.