ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης ΦΠΑ και Δήλωσης Intrastat

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12/2/2018 η υποβολή:

  • της Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου
    φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και
  • της δήλωσης INTRASTAT για το μήνα Ιανουάριο του 2018

 


Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση:

Παράταση υποβολής ΦΔ ΦΠΑ και Δήλωσης Intrastat