ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που τέθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, ανακοινώνουν ότι η δημόσια διαβούλευση για διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ όλα τα σχετικά έγγραφα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, καθώς και της ιστοσελίδας της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη διεύθυνση www.reform.gov.cy.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ή/και οι όποιες απόψεις και εισηγήσεις θα εξακολουθήσουν να παραλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mchailis@mcit.gov.cy και smatheopoulou@mcit.gov.cy.