ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ – ΚΟΓΕΕ: Η ισότητα των φύλων στις Συμβάσεις του Δημοσίου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ) με παραστάσεις τους προς τις αρμόδιες Αρχές, ζήτησαν την συμπερίληψη της εφαρμογής μέτρων που προωθούν την ισότητα των φύλων στα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων που προσφοροδοτούν για έργα του Δημοσίου.

Σε επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου, η Γενική Λογίστρια κα Ρέα Γεωργίου τον ενημερώνει για την απόφαση της ότι από 30/06/2017 οι Εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάση του «Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον», θα τυγχάνουν πρόσθετης ειδικής μοριοδότησης. Διευκρινίζει βέβαια ότι η μοριοδότηση δεν θα περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό.

Η πιο πάνω απόφαση είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών της ΟΕΒ με την ΚΟΓΕΕ, η οποία είχε αναλάβει την σχετική πρωτοβουλία.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω «Μοντέλο» ανέπτυξε η ΟΕΒ στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων την περίοδο 2010 – 2015.

Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου στην αγορά εργασίας και στο επιχειρείν, αποτελεί Καταστατικό στόχο της ΟΕΒ. Η παροχή κινήτρων σε εργοδότες για να υιοθετούν μέτρα πέραν των νομικών τους υποχρεώσεων, είναι εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη και ένα βήμα που φέρνει την Κυπριακή οικονομία πιο κοντά στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μετά την ένταξη της ΚΟΓΕΕ στην μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια της ΟΕΒ, οι δύο Οργανώσεις σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις ουσιαστικές, με σημαντική προστιθέμενη αξία στο Κυπριακό επιχειρείν.

Επισυνάπτεται η επιστολή της Γενικής Λογίστριας κας Ρέας Γεωργίου:
Προώθηση Ισότητας