ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέο νομοθετικό πακέτο για τον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τροποποιητικών νόμων και κανονισμών.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.