ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, 09:00 π.μ. Θέμα: 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές.  Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δευτέρα 11 Ιουλίου, 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Θέμα: (1) O περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: κ. Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη 12 Ιουλίου, 2016 και ώρα 9:00 π.μ. Θέμα:  1.    Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του κράτους. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Μάρκος Καλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, 11:15 π.μ. Θέμα:         (α)    Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016.                   (β)    Οι περί Προστασίας της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, ώρα 10:00πμ Θέμα 2: Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του κράτους. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μάρκος Καλλής – Λειτουργός ΟΕΒ Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής παρουσιάστηκε...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, 9:00 π.μ. Θέματα:     1.    Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικό Νόμος του 2016.           ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 11:00 Θέμα υπ’ αριθμό 1.  O περί Ελέγχου Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Λένα Παναγιώτου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, 9:00 π.μ. Ημερήσια Διάταξη: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  Ο Περί Φολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικό) Νόμος του 2016. Ο Περί Δήμων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνίων και Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, 9:00 π.μ. Θέμα: Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, 11:00 π.μ. Θέμα: 1. Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαύξησεις, Τιμαριθική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργαδοτουμένων της...

Κοινοβουλευτικη Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, 8:45 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές όσον...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 21 Ιουνίου, 2016 και ώρα 9:00 π.μ Θέματα: (α) Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. (β) Ο περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (τροποποιητικός)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 14 Ιουνίου, 2016 και ώρα 11:00 π.μ Θέματα: (α) Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης) Κανονισμοί του 2016. (β) Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Τρίτη 12 Απριλίου 2016, 10:00 π.μ Θέμα: Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κώστας Χριστοφίδης
1 9 10 11 12 13