ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Έκθεση του CBI – What comes next? The business analysis of no deal

Η νέα έκθεση της CBI διατυπώνει 200 ​​συστάσεις για να βοηθήσει την ΕΕ και τις επιχειρήσεις σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η CBI έχει υποστηρίξει κυβερνητικές και επιχειρηματικές προσπάθειες για να βοηθήσει στην προετοιμασία για μια έξοδο χωρίς διαπραγμάτευση δημοσιεύοντας πρακτικά βήματα που μπορούν να πάρουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ και οι επιχειρήσεις για να μειώσουν τις χειρότερες επιπτώσεις.

Από την ανάλυση αυτή, η CBI κατέληξε σε τρία συμπεράσματα:

  • Ήρθε η ώρα να κλιμακωθούν οι προετοιμασίες. Έχοντας αναλύσει τα προετοιμασία του Brexit από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις εταιρείες στις 27 περιοχές της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, οι οποίες είναι πιο σημαντικές για τις επιχειρήσεις, η CBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανείς δεν είναι έτοιμος για συμφωνία.
  • Οι προετοιμασίες μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Συνεργαζόμενοι με τις επιχειρήσεις-μέλη της και τους Εμπορικούς Συνδέσμους, η CBI έχει συντάξει πάνω από 200 συστάσεις για τη μείωση της βλάβης από καμία συμφωνία.
  • Πολλοί από τους μετριασμούς των διαπραγματεύσεων δεν βασίζονται σε δράσεις και διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν όλες τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνομιλίες μέχρι στιγμής.

Παρόλο που υπάρχουν ενέργειες που θα κάνουν τη διαφορά, ακόμη και αν εφαρμοστούν όλες αυτές οι συστάσεις, εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλες ανησυχίες οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της μη συμφωνίας. Έχοντας χαρτογραφήσει και τις 27 αυτές τις περιοχές με την πάροδο του χρόνου, η CBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλές από τις συνέπειες της έλλειψης συμφωνίας θα γίνουν αισθητές για τα επόμενα χρόνια – ενεργώντας ως αυτοσυγκράτηση στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου για την επόμενη δεκαετία και περισσότερο.

Ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες της έλλειψης συμφωνίας για θέσεις εργασίας και πόρους διαβίωσης είναι η επίτευξη συμφωνίας με την ΕΕ. Η CBI προτρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ να επωφεληθούν από τη νέα πολιτική δυναμική που παρουσίασε ο διορισμός του νέου πρωθυπουργού για να εργαστούν για τη σύναψη συμφωνίας για μια συμφωνία που θα αποτελούσε καταλύτη για μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία.

Η έκθεση βασίζεται σε χιλιάδες συνομιλίες με επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και τομέων, συμπεριλαμβανομένων όχι λιγότερων από 50 επαγγελματικών ενώσεων, που καλύπτουν όλες τις περιοχές της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνολικά, καταδεικνύει ότι, ακόμη και με μετριασμό, λιγότερες από 24 από τις 27 περιοχές της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα βιώσουν διαταραχές.

Νέα έκθεση της CBI