ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέμα:  1.Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων            αντιμετώπισης τους. 2. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης άδειας θεώρησης εισόδου για ξένους φοιτητές στην Κύπρο για φοίτηση σε πανεπιστήμια της Κύπρου.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης