ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 28 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Θέματα:

α.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

β. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

γ. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017

 

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Αντώνης Φραγκούδης