ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μιχάλης Γρηγορίου