ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέματα: Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018. Ο περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος του 2018. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 2018. Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Κανονισμοί του 2018.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης