ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Η ανάγκη κατάργησης ή μείωσης του επιβαλλόμενου επαγγελματικού φόρου στην ύπαιθρο.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου