ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.

Θέμα: Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – θα ορισθεί