ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ.

Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και για τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ –  Κυριάκος Αγγελίδης