ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής από την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων αναφορικά με τον απολογισμό δράσης του γραφείου της.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί