ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
31 Μαρτίου 2016, 11:00 π.μ

Θέματα προς συζήτηση:
(α) Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
(β) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2015.
(γ) Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2015.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κυριάκος Αγγελίδης