ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ

Θέμα:

1. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2016.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Θα οριστεί.