ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.

Θέμα: Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους