ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού, 8 Νοεμβρίου 2017

ΚοινοβουλευτιΚοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 8:30 π.μ

Θέμα:
Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Αντώνης Φραγκούδης