ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 12 Μαρτίου, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 12 Μαρτίου, 2018 και ώρα 11:00

Θέμα:

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Αντώνης Φραγκούδης