ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 14 Νοεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Τρίτη 14 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Θέματα:

1) Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδίων και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017.
2) Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
3) Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κυριάκος Αγγελίδης