ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Καταβολή εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ – Περαιτέρω διευκρινήσεις

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κοινοποιεί τις απαντήσεις που έλαβε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε αριθμό ερωτημάτων που αφορούν την καταβολή εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ. Επισυνάπτεται για ενημέρωση η σχετική αλληλογραφία.

Ερωτήματα ΟΕΒ προς ΟΑΥ

Απάντηση ΟΑΥ προς ΟΕΒ

Υπενθυμίζεται πως κατά το παρελθόν η ΟΕΒ υπέβαλε σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την καταβολή εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ προς τον Έφορο Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα οποία έλαβε απαντήσεις. Η σχετική αλληλογραφία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ στους ακόλουθους συνδέσμους: https://bit.ly/2WwFFnX https://bit.ly/2H7yCf8.