ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

H ΟΕΒ στο Συνέδριο Boosting Circularity among SMEs

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε στο συνέδριο «Boosting Circularity among SMEs in Europe», που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Δεκεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια προγράμματος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επιχειρήσεων σε θέματα κυκλικής οικονομίας.

Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και εξειδικευμένα εργαστήρια, σκοπός του συνεδρίου, ήταν να παρέχει γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), τοπικές αρχές και οργανισμούς ΜμΕ για την ανάπτυξη, υλοποίηση και χρηματοδότηση καινοτόμων λύσεων και δράσεων προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης 13 καινοτόμες «πράσινες» λύσεις από όλη την Ευρώπη, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν βοήθεια για την ανάπτυξη κυκλικών επιχειρηματικων μοντέλων και την ορθολογική χρήση των φυσικών τους πόρων.

Την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκπροσώπησε στο συνέδριο η λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, Χρίστια Αλεξάνδρου.

Η ΟΕΒ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα κυκλικής οικονομίας, έχει αναπτύξει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών για το σκοπό αυτό, όπως διοργάνωση διαλέξεων με ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, εκπόνηση μελέτης για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων από ξυλουργεία και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την κυκλική οικονομία, η οποία έχει περιληφθεί στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας, ως μία από τις καλές πρακτικές στην κατηγορία «Δικτύωση/Πλατφόρμες».

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις:

Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας

Πλατφόρμα με 13 καινοτόμες «κυκλικές» λύσεις από όλη την Ευρώπη

 

Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας:

Ορίζοντας 2020 (2018-2020) –  Focus Area «Connecting economic and environmental gains – the Circular Economy»

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής (2014-2020) – Priority 6, Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) (2018-2020) – Τομέας Περιβάλλοντος και αποδοτικότητας πόρων

Πρόγραμμα LIFE (2014-2020) – Τομέας Περιβάλλοντος και αποδοτικότητας πόρων