ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας – Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με PMI Cyprus

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (Μέλος της ΟΕΒ).

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ανδρέας Ιωαννίδης στον απολογισμό των πεπραγμένων αναφέρθηκε στις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν κατά τον τελευταίο ένα χρόνο, με κυριότερες τη διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου Ποιότητας, το διαγωνισμό «Cyprus Quality Leader of the Year», τις παρουσιάσεις με θέματα που αφορούν τη διαχείριση ρίσκου στα πλαίσια του προτύπου ISO 31000 και του ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (ERM), όπως δημοσιοποιήθηκε από την COSO καθώς και την αξιοποίηση των σύγχρονων καναλιών επικοινωνίας για επαφή με τα Μέλη.

Κεντρικό μήνυμα της Συνέλευσης ήταν η επιτακτική ανάγκη συστηματοποίησης και επικέντρωσης των ενεργειών του Κυβερνητικού και Ιδιωτικού τομέα σε εκείνες τις προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της κυβερνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την πιστοποίηση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης στην βάση διεθνών προτύπων και μοντέλων επιχειρησιακής αριστείας και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών αποβλέποντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας της χώρας μας. Απόδειξη του θετικού αντίκτυπου από την εφαρμογή των αρχών της Ποιότητας, αποτελούν οι επιχειρήσεις που κατάφεραν, παρά τους κλυδωνισμούς της οικονομίας, να συνεχίζουν την αποτελεσματική τους λειτουργία καθώς και οι καινοτόμες επιχειρήσεις που ήδη ξέφυγαν από τα στενά περιθώρια της χώρας μας και ανταγωνίζονται επάξια με άλλες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Για το επόμενο διάστημα ο Σύνδεσμος έθεσε ως στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση των δράσεων και την αμεσότερη επικοινωνία με τα Μέλη για καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στα πλαίσια της μάθησης.

Επίσης, κατά τη Συνέλευση υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Project Management Institute, Cyprus Chapter (PMI), στα πλαίσια της Στρατηγικής του Συνδέσμου Ποιότητας για ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων με άλλους επαγγελματικούς Συνδέσμους. Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην εδραίωση της συνεργασίας και της ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ του PMI και του Συνδέσμου Ποιότητας, στην προαγωγή των δραστηριοτήτων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στην αξιοποίηση των εμπειριών προς κοινό όφελος.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας υπενθυμίζει ότι έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός “Cyprus Quality Leader of the Year 2017”, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στις 13 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.quality.org.cy