ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εμπορική Συμφωνία ΕΕ – Ιαπωνίας

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας, ορισμένοι οικονομικοί φορείς της Ε.Ε. αντιμετώπισαν δυσκολίες να επωφεληθούν από τις δασμολογικές προτιμήσεις λόγω μιας συστηματικής πρακτικής του Τμήματος Τελωνείων της Ιαπωνίας όπου απαιτείται από τους εισαγωγείς να υποβάλουν ένα πρόσθετο τυποποιημένο τελωνειακό έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις Ιαπωνικές Αρχές για την εξεύρεση λύσης και έχει καταλήξει στα εξής :

  • Το Τμήμα Τελωνείων της Ιαπωνίας διευκρινίζει ότι τα πρόσθετα τελωνειακά έντυπα δεν είναι υποχρεωτικά.
  • Η Ιαπωνία τροποποιεί τα επίσημα βοηθητικά έγγραφα που καθορίζουν τα εν λόγω τελωνειακά έντυπα και τη χρήση τους.

Το πρώτο βήμα έχει ήδη υλοποιηθεί, και την περασμένη εβδομάδα, το Τμήμα Τελωνείων της Ιαπωνίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσαν ορισμένες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

http://www.customs.go.jp/roo/english/text/eu-3-16e.htm

Επίσης, στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την δήλωση της Επιτροπής :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/14-03-2019-information-article_3_16_3_jp.pdf

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να επωφεληθούν από τις δασμολογικές προτιμήσεις βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας από τις
15 Μαρτίου 2019 (ημερομηνία από την οποία θα έπρεπε να εφαρμοστούν οι αλλαγές από το Τμήμα Τελωνείων της Ιαπωνίας).

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις όπως μέχρι τις 8 Απριλίου 2019 ενημερώσουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (email: jhadjiadamou@papd.mof.gov.cy, τηλ. 22867100, 22867228) για τις τυχόν δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει από τη συμφωνία.