ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έγκριση ΟΕΒ ως φορέα κατάρτισης για εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), έχοντας πάντα ως γνώμονα την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης προς τα μέλη της και του σημαντικού ρόλου της ως προς την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας,  έχει αιτηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως φορέας κατάρτισης για εγκαταστάτες μικρής κλίμακας ηλιακών θερμικών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΟΕΒ για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες για την έγκριση φορέων κατάρτισης εδώ.

Έγκριση Φορέα Κατάρτισης