ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διοργάνωση Συνεδρίου Ποιότητας 2018

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος της ΟΕΒ) διοργανώνει την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 στις 8.45 π.μ. το Συνέδριο Ποιότητας 2018.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία, εντάσσεται στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Συνδέσμου Ποιότητας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Μέλη και στην κοινωνία ευρύτερα.

Αναλυτικότερα, το Συνέδριο περιλαμβάνει πλούσιο θεματολόγιο με στόχο την γνωστοποίηση για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Ποιότητας, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις καλές πρακτικές, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις / οργανισμοί από την εφαρμογή της Ποιότητας.

Στο θεματολόγιο του Συνεδρίου περιλαμβάνονται παρουσιάσεις που αφορούν την Εκτίμηση Κινδύνου στην Εργασία, τα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Διαχείρισης, την Εταιρική Διακυβέρνηση, τα Προσωπικά Δεδομένα, την Ασφάλεια Ασθενών, το Περιβάλλον και την Ψηφιοποίηση Διεργασιών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και η δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter και Facebook) που διατηρεί ο Σύνδεσμος Ποιότητας.

Μέγας Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Χορηγοί οι PWC, Swiss Approval και Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γραμματέα του Συνδέσμου (Μιχάλη Γρηγορίου τηλ. 22665102, email: mgregoriou@oeb.org.cy).