ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης τιμών καταναλωτή: Ιανουάριος 2018

Δείκτης τιμών καταναλωτή: Ιανουάριος 2018
Πληθωρισμός -0,7%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιανουάριο 2018 μειώθηκε κατά 1,21 μονάδες και έφτασε στις 97,82 μονάδες σε σύγκριση με 99,03 μονάδες το Δεκέμβριο 2017. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,7%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης -1,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.


Περισσότερες πληροφορίες στο Ανακοινωθέν της Στατιστικής Υπηρεσίας:

https://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/DD442305273BC3DEC225822C0038E29E?OpenDocument&L=G